Nasza specjalizacja

Beton towarowy w klasach od C8/10 do C100/115, do stosowania w budownictwie:

INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ – drogi, mosty, nawierzchnie lotniskowe

HYDROTECHNICZNYM – oczyszczalnie ścieków, falochrony, nabrzeża

OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH – pale, masywne fundamenty, ściany szczelinowe

MIESZKANIOWYM – domy jednorodzinne, inwestycje deweloperskie

PRZEMYSŁOWYM – posadzki hali produkcyjnych, magazynów, parkingów

Produkty standardowe:

Beton na okres zimowy

Beton na okres wiosenno – jesienny

Beton na okres letni

Beton „kontraktorowy” na pale, ściany szczelinowe

Beton z włóknami stalowymi i polimerowymi

Beton posadzkowy

Betony wodoszczelne – fundamenty oraz inne narażone na działanie wody

Beton na konstrukcje mostowe i wiadukty

Beton na nawierzchnie

Beton wałowany

Betony mrozoodporne – zbiorniki oraz inne narażone na działanie mrozu

Beton do prefabrykacji

Beton ciężki

Mieszanka do miksokretu

Mieszanka do pianobetonu

Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym

Grunt stabilizowany (Kruszywo Stabilizowane)

Zaprawa murarska

Sprzedaż surowców

Beton lekki

Beton jamisty – wodoprzepuszczalny

Beton natryskowy

Beton kolorowy

Beton z odkrytym kruszywem

Chudy beton

Produkty specjalistyczne:

SDC – beton samozagęszczalny

Beton wysokiej i niskiej klasy o małej lepkości oraz wydłużonej urabialności

WATERTIGHT SYSTEM – mieszanka do systemu wodoszczelnego fundamentu

BOSTA SUPERFLOOR – samopoziomujący jastrych cementowy

BOSTA SUPERFLOOR AN – rozpływny jastrych cementowy anhydrytowy

BOSTA GRUNTFIX – mieszanka do zagęszczania gruntu – np.: do zalewania rur kanalizacyjnych

BOSTA ARCHITEKTONICZNY – beton o walorach architektonicznych

Co wyróżnia nasze produkty

Nowoczesność procesu produkcji

Produkcja odbywa się w nowoczesnych w pełni komputerowo sterowanych, wytwórniach, gwarantujących równość i powtarzalność kolejnych dostaw mieszanki betonowej. Dzięki wyposażeniu węzłów w urządzenia pozwalające na podgrzewanie wody zarobowej i kruszywa mamy możliwość produkcji nawet w temperaturze do – 15 st. C.

Posiadamy 6 wytwórni zlokalizowanych w aglomeracji Warszawskiej oraz w ponad 40 punktach na terenie Polski. W ciągu 2 tygodni jesteśmy w stanie zainstalować wytwórnię mobilną w dowolnym miejscu na terenie budowy, wskazanym przez Klienta.

Kontrola jakości

Wszystkie surowce stosowane w naszych wytwórniach posiadają udokumentowane parametry wynikające z systemów kontroli obowiązujących naszych dostawców, dodatkowo potwierdzone badaniami zakładowych laboratoriów Bosta Beton.

Drogą do sukcesu w naszej działalności jest satysfakcja i zadowolenie Klientów, osiągane poprzez utrzymanie standardu obsługi, profesjonalizm, konkurencyjność oraz dbałość o jakość i środowisko przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa pracy.

Potrzebujesz pomocy / Masz pytania ?