DLA INWESTORA

BOSTA GRUNTFIX

Zagęszczanie gruntu i wypełnianie trudno dostępnych miejsc

BOSTA GRUNTFIX

Bosta Gruntfix jest samozagęszczalną, płynną mieszanką betonową umożliwiającą sprawne i szczelne

wypełnianie wszelkich wykopów budowlanych eliminując zagrożenie osiadania nawierzchni. Służy do zagęszczania gruntu i wypełniania trudno dostępnych miejsc takich jak przestrzenie pomiędzy fundamentem a wykopem, puste kanały i zbiorniki, wykopy liniowe. Wytrzymałość na ściskanie można dostosować w uzależnieniu od wymagań projektowo-geotechnicznych w zakresie od 1 – 10 MPa. 

Jest to produkt posiadający rekomendację techniczna.

 

  • Klasa konsystencji SF1 -SF3
  • Zakres wytrzymałości od 1 MPa do 10 MPa
  • Wymiar najgrubszej frakcji kruszywa – Dmax 8mm
  • Produkt samozagęszczalny – nie wymaga wibrowania
  • Możliwość zastosowania w każdych warunkach wilgotnościowych
0
LATA DOŚWIADCZENIA
0
WYTWÓRNI NA TERENIE POLSKI
0
WĘZŁÓW NA TERENIE POLSKI
0
M3 WYTWARZANEGO BETONU ROCZNIE

WYBRANE REALIZACJE

PARTNERZY