Mieszanka

BOSTA HYDROBETON

Specjalnie dla poziomych warstw wodoprzepuszczalnych

OPIS PRODUKTU

Specjalna mieszanka z podwyższoną wytrzymałością na ściskanie

Specjalnie zaprojektowana mieszanka przeznaczona do wykonywania poziomych warstw wodoprzepuszczalnych. Mieszanka oparta na projekcie betonu jamistego o otwartych przestrzeniach zapewniających przepływ wody pomiędzy kruszywem o frakcjach minimum 8 mm. Bosta Hydrobeton to rozwiązanie zwiększające retencję wody opadowej. Bosta Hydrobeton charakteryzuje się większą wytrzymałością na ściskanie i moduł odkształcenia od standardowej podbudowy z kruszywa. Podbudowa oparta na Bosta Hydrobeton posiada wysoką wodoprzepuszczalność która zawiera się w granicach od 300 l/(m2 *min) do 800 l/(m2 *min) przez co nie stanowi bariery w odbiorze wody z powierzchni.

CHĘTNIE ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA  >  +48 606 986 491

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIE

Podbudowa pod ciągi pieszy i lokalny ruch samochodowy (chodniki, drogi i parkingi)

Stropodachy, dachy zielone

Place zabaw

Obiekty sportowe (boiska, korty tenisowe, bieżnie)

GŁÓWNE KORZYŚCI

Stabilna o niewielkich odchyleniach powierzchnia podbudowa

Wysoka przepuszczalność wody opadowej

Mniejsze zużycie warstw szczepnych pomiędzy nawierzchnia a podbudową

Mrozoodporność F 50 wykonanie podłoża przy użyciu BOSTA HYDROBETON

Mieszanka dostarczana jest na plac budowy przy pomocy gruszek

Rozprowadzenie możliwe za pomocą wozidła, taczek, zasobnika ewentualnie leja betonowozu

Rozłożenie Bosta Hydrobeton skupia się na ręcznym poziomowaniu przy pomocy łaty, rur rozłożonych wzdłuż planowanej powierzchni lub mechanicznie przy użyciu „kombajnu”

0
LATA DOŚWIADCZENIA
0
WYTWÓRNI NA TERENIE POLSKI
0
WĘZŁÓW NA TERENIE POLSKI
0
M3 WYTWARZANEGO BETONU ROCZNIE

POZOSTAŁE PRODUKTY

BOSTA TRANSMIX

BETON MA DOM

BROSZURA INFORMACYJNA

Zawiera pełne omówienie produktu oraz cenne wskazówki dla wykonawców.

WYBRANE REALIZACJE

PARTNERZY