BOSTA BETON

POSIADAMY WŁASNE LABORATORIUM

Inwestujemy w rozwój!

NOWOCZESNE LABORATORIUM

Laboratorium Zakładowe Bosta Beton

Zajmuje się bieżącą kontrolą produkcji oraz działalnością badawczą i wdrożeniową. Centrala laboratorium znajduje się w Warszawie przy ul. Mszczonowskiej 15, a oddziały regionalne w Poznaniu, Gdańsku, Olsztynie, Bydgoszczy, Łodzi, Płocku, Gliwicach, Krakowie i Siemianowicach Śląskich.

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesne maszyny wytrzymałościowe o nacisku do 3000kN.

Posiada urządzenia do badania wodoszczelności betonu, aparaty do oznaczania zawartości powietrza w mieszance betonowej oraz najnowsze urządzenie do badania mrozoodporności betonu. Dysponuje flotą samochodów z podstawowym sprzętem do badania właściwości mieszanki i pobierania próbek betonu. Umożliwia to prowadzenie systematycznej kontroli produkcji we wszystkich wytwórniach.

Personel laboratorium prowadzi doradztwo techniczne dla naszych Klientów.

Pomaga w przygotowaniu dokumentacji wymaganej przy realizacji ważnych inwestycji, takich jak obiekty komunikacyjne i przemysłowe. W szczególnych sytuacjach kontroluje jakość mieszanki i pobiera próbki betonu na budowach. Na zlecenie naszych klientów opracowuje specjalne mieszanki betonowe, na przykład betony samozagęszczalne, betony lekkie, napowietrzone, mieszanki do wykonywania betonów natryskowych.

Laboratorium prowadzi również badania surowców, w tym głównie kruszyw.

Utrzymuje ono stały kontakt z laboratoriami i działami technologicznymi dostawców w celu optymalizacji jakości składników betonu. Laboratorium współpracuje z renomowanymi jednostkami naukowymi w całej Polsce, w tym głównie z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów, Politechnikami w Warszawie, Gdańsku, Łodzi i Poznaniu oraz z takimi laboratoriami jak Barg, Centrum Technologiczne Budownictwa przy Politechnice Rzeszowskiej oraz Laboratorium Betonu Grupy Ożarów.

Wykonujemy testy produktów:

 1. Beton kubaturowy

 • Wszystkie klasy wytrzymałości od C8/10 do C100/115

 • Beton o różnym tempie rozwoju wytrzymałości od szybkiego do bardzo wolnego

 • Beton architektoniczny

 • Beton barwiony

 • Beton samozagęszczalny SCC

 1. Beton na infrastrukturę, mosty, wiadukty, tunele

 • Beton odporny na działanie mrozu

 • Beton odporny na zamrażanie-rozmrażanie w soli

 • Beton odporny na penetrację wody

 • Beton samozagęszczalny SCC

 1. Beton do robót geotechnicznych

 • Ściany szczelinowe

 • Pale wiercone

 • Pale przemieszczeniowe

 1. Beton na posadzki przemysłowe

 • Beton bez włókien

 • Beton z włóknem stalowym

 • Beton z włóknem polimerowym

 1. Zaprawy murarskie

 • Wszystkie klasy M

 1. Podkłady podłogowe (Podłogowy Mix)

 • Jastrych Bosta Superfloor AN

 • Jastrych Bosta Superfloor CEM

 • Bosta AirBeton

Dane kontaktowe

dr Sambath Sok Heng 
Dyrektor ds. Rozwoju Technologii

Sławomir Wojciechowski 
Technolog-Kierownik Laboratorium Centralnego
mail. slawomir.wojciechowski@bostabeton.com.pl

Region Zachód: Marcin Fułczyński
+48 +48 697 999 058
mail. marcin.fulczynski@bostabeton.com.pl

Region Południe: Paweł Tokarz
+48 723 692 405
mail. pawel.tokarz@bostabeton.com.pl

Region Wschód: Stanisław Śmigrocki
+48 502 985 946
mail. stanislaw.smigrocki@bostabeton.com.pl

Region Wschód: Konrad Bors
+48 669 969 007
mail. konrad.bors@bostabeton.com.pl

0
LATA DOŚWIADCZENIA
0
WYTWÓRNI NA TERENIE POLSKI
0
WĘZŁÓW NA TERENIE POLSKI
0
M3 WYTWARZANEGO BETONU ROCZNIE

NASZE CERTYFIKATY

CERTYFIKATY SYSTEMU JAKOŚCI

Jako lider w produkcji betonu towarowego w Polsce dbamy o jakość oferowanych przez nas usług i produktów, wdrażając systemy jakości i uzyskując stosowne certyfikaty.