BOSTA BETON

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ OD PONAD 30 LAT

O FIRMIE

KIM JESTEŚMY?


P.P.M.B Bosta Beton Sp. z o.o. jest obecnie liderem w produkcji betonu towarowego w Polsce z ponad 30-to letnim doświadczeniem.
Początki sięgają 1990 roku, kiedy to z małej, prywatnej firmy, dzięki konsekwentnym działaniom wprowadzającym nowoczesne technologie i metody zarządzania w ciągu zaledwie dwóch lat osiągnęliśmy pozycję dominującą na największym i zarazem najtrudniejszym rynku warszawskim.

Postępująca konsolidacja na światowym rynku producentów materiałów budowlanych spowodowała, iż w roku 1999 weszliśmy w skład irlandzkiego koncernu CRH zapewniając sobie dostęp do najlepszych surowców będących w posiadaniu holdingu: cementu z cementowni w Ożarowie i Rejowcu oraz kruszyw z ZPW Trzuskawica.

W 2002 roku rozpoczęliśmy procesy inwestycyjne na rynku ogólnopolskim. Powstała wytwórnia w Płocku, a następnie w Poznaniu.

W 2007 roku w ramach procesów konsolidacyjnych w grupie CRH przejęliśmy wytwórnie betonu towarowego w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Bydgoszczy, Olsztynie, Łodzi, Rzeszowie i Lublinie. Nasza roczna produkcja betonu wynosi około 2 000 000 m3.

0
LATA DOŚWIADCZENIA
0
WYTWÓRNI NA TERENIE POLSKI
0
WĘZŁÓW NA TERENIE POLSKI
0
M3 WYTWARZANEGO BETONU ROCZNIE

NASZE CERTYFIKATY

CERTYFIKATY SYSTEMU JAKOŚCI

Jako lider w produkcji betonu towarowego w Polsce dbamy o jakość oferowanych przez nas usług i produktów, wdrażając systemy jakości i uzyskując stosowne certyfikaty.

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Naszą Misją jest wspieranie polskiego budownictwa poprzez projektowanie nowych rozwiązań, dostarczanie wyrobów na najwyższym poziomie oraz ciągłe poszukiwanie dróg dalszego rozwoju i doskonalenia procesów i produktów.

Misję tę realizujemy w oparciu o wyznaczone cele, którymi są:

  • Dostarczanie wyrobów najwyższej jakości,
  • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań wszystkich zainteresowanych stron,
  • Przestrzeganie wymagań prawnych i innych w tym norm branżowych,
  • Ochrona środowiska w tym minimalizacja zanieczyszczania: powietrza, wody i gleby, minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów,
  • Racjonalne zarządzanie zasobami w tym infrastrukturą techniczną
  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz świadomości pracowników w zakresie jakości oferowanych wyrobów i usług, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Wdrażanie nowych technologii podnoszących efektywność produkcji, minimalizujących oddziaływanie na środowisko,
  • Zapewnienie satysfakcji i zadowolenia Klientów,
  • Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością i systemu zarządzenia środowiskowego w celu poprawy efektów działalności środowiskowych.

Zarząd Spółki deklaruje pełne zaangażowanie własne oraz wszystkich pracowników w zakresie utrzymywania oraz ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001.

Niniejsza Polityka która została zakomunikowana przez kierownictwo, jest zrozumiała i przestrzegana przez pracowników oraz regularnie przeglądana pod względem jej ciągłej przydatności. Dostępna jest dla wszystkich stron zainteresowanych na naszej stronie internetowej www.bostabeton.com.pl

DO POBRANIA

WYBRANE REALIZACJE

DLACZEGO WARTO NAS WYBRAĆ?

Dysponujemy największą bazą mobilnych węzłów betoniarskich do budowy dróg, autostrad i mostów. W ciągu 2 tygodni jesteśmy w stanie zainstalować taki węzeł w dowolnym miejscu w Polsce.

Jakość naszego betonu zależy m.in. od jakości składników użytych do jego produkcji. Dlatego współpracujemy z liderami rynku zapewniając sobie dostęp do najlepszych surowców: cementu z cementowni w Ożarowie i Rejowcu oraz kruszyw z ZPW Trzuskawica. Dostarczane surowce posiadają udokumentowane parametry, które dodatkowo potwierdzamy badaniami zakładowych laboratoriów Bosta Beton.

Jesteśmy jednym z najdłużej działających i najbardziej doświadczonych producentów betonu w Polsce. W ciągu dwóch lat od powstania zdołaliśmy osiągnąć pozycję lidera. Nieustannie inwestujemy w rozwój technologiczny, posiadamy własne laboratorium badawcze będące ważnym elementem w procesie kontroli i zapewnienia wysokiej jakości naszych produktów.