Posiadamy własne laboratorium

Laboratorium Zakładowe P.P.M.B Bosta Beton zajmuje się bieżącą kontrolą produkcji oraz działalnością badawczą i wdrożeniową.

Centrala laboratorium znajduje się w Warszawie przy ul. Mszczonowskiej 15, a oddziały regionalne w Poznaniu, Gdańsku, Olsztynie, Bydgoszczy, Łodzi, Płocku, Gliwicach, Katowicach i Krakowie.

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesne maszyny wytrzymałościowe o nacisku do 3000kN.

Posiada urządzenia do badania wodoszczelności betonu, aparaty do oznaczania zawartości powietrza w mieszance betonowej oraz najnowsze urządzenie do badania mrozoodporności betonu. Dysponuje ono 7 samochodami laboratoryjnymi z podstawowym sprzętem do badania właściwości mieszanki i pobierania próbek betonu. Umożliwia to prowadzenie systematycznej kontroli produkcji we wszystkich wytwórniach.

Personel laboratorium prowadzi doradztwo techniczne dla naszych Klientów.

Pomaga w przygotowaniu dokumentacji wymaganej przy realizacji ważnych inwestycji, takich jak obiekty komunikacyjne i przemysłowe. W szczególnych sytuacjach kontroluje jakość mieszanki i pobiera próbki betonu na budowach. Na zlecenie naszych klientów opracowuje specjalne mieszanki betonowe, na przykład betony samozagęszczalne, betony lekkie, napowietrzone, mieszanki do wykonywania betonów natryskowych.

Laboratorium prowadzi również badania surowców, w tym głównie kruszyw.

Utrzymuje ono stały kontakt z laboratoriami i działami technologicznymi dostawców w celu optymalizacji jakości składników betonu. Laboratorium współpracuje z renomowanymi jednostkami naukowymi w całej Polsce, w tym głównie z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów, Politechnikami w Warszawie, Gdańsku, Łodzi i Poznaniu oraz z takimi laboratoriami jak Barg, Centrum Technologiczne Budownictwa przy Politechnice Rzeszowskiej oraz Laboratorium Betonu Grupy Ożarów.

Personel Laboratorium Centralnego

dr Sambath Sok Heng
Dyrektor ds. Rozwoju Technologii
Sławomir Wojciechowski
Technolog-Kierownik Laboratorium Centralnego

Dane teleadresowe

ul. Mszczonowska 15,
Warszawa 01-254

Technolodzy regionalni

Region Zachód:
+48 608 533 916
Region Południe: Paweł Tokarz
+48 723 692 405
Region Wschód: Stanisław Śmigrocki
+48 502 985 946
Region Wschód: Konrad Bors
+48 669 969 007

Potrzebujesz pomocy / Masz pytania ?