NAZWA PROJEKTU

PROJEKT I ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 8

Osiągnięcie parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski – Rawa mazowiecka od km 324+772 do km 386+000.

Dostawy

BETON NAWIERZCHNIOWY NA ODCINKU 61 KM - OK. 330.000 M3

Nawierzchnie wykonano dwuwarstwowo. Dolna warstwa betonu o uziarnieniu do 22 mm oraz górna warstwa betonu z odsłoniętym kruszywem o uziarnieniu do 8 mm. Obydwie warstwy łączone w technologii „mokre na mokre” przy pomocy 3-sekcyjnego rozściełacza.

BETON MOSTOWY KLAS OD C25/30 DO C40/50

Przeznaczony do wybudowania 16 węzłów drogowych, 8 wiaduktów samochodowych w ciągu drogi ekspresowej, 19 wiaduktów nad droga ekspresową, 8 mostów w ciągu drogi ekspresowej, 5 przejść dla zwierząt + kładki, przepusty i przejścia podziemne. W sumie ok. 150 tys. m3 betonu.

DOSTAWY REALIZOWANO OD STYCZNIA 2011 DO WRZEŚNIA 2012

Dostawy realizowano z zakładu mobilnego zlokalizowanego w Tomaszowie Mazowieckim składającego się z 4 wytwórni betonu o łącznej wydajności ok. 350 m3/h. Wytwórnie w Łodzi i Skierniewicach pracowały jako wytwórnie rezerwowe. Realizacja dostaw była jednym z największych przedsięwzięć logistycznych realizowanych przez Bosta Beton. W przedsięwzięciu na stałe było zaangażowanych 30 pracowników związanych z procesem produkcyjnym oraz ponad 100 kierowców betonomieszarek, wywrotek i pomp do betonu. Całość zakończyła się sukcesem.