NAZWA PROJEKTU

Przebudowa odcinków drogi S8

W połowie 2016 roku Bosta Beton wygrała dwa przetargi  na realizację dostaw betonu towarowego na przebudowę dwóch odcinków drogi krajowej S7 pomiędzy miejscowościami Naprawa – Skomielna Biała – Chabówka.

Modernizowany  odcinek drogi S7 znajduje się w terenie górskim i oprócz specjalistycznych obiektów inżynieryjnych, zawiera budowę 2 nowych, równoległych tuneli o długości około 2 kilometrów każdy.

Dostawy

Bosta Beton dostarczy dla wykonawców kontraktów razem około 530 tys. m3 mieszanki betonowej.

Dostawy betonu rozpoczęły się pod koniec 2016 roku i potrwają do końca 2020 roku. Bosta Beton zgodnie z warunkami kontraktów uruchomiła w bezpośrednim sąsiedztwie budowy w dwóch lokalizacjach trzy mobilne węzły do produkcji betonu towarowego. Mobilne zakłady spełniają wszystkie warunki bezpieczeństwa zgodne ze standardami CRH.

Całość dostaw realizowana jest w terenie górskim, na obszarze będącym pod specjalnym nadzorem ekologicznym, gdzie z uwagi na niewielkie powierzchnie placów z węzłami mobilnymi,  wymagana jest dyscyplina i reżim codziennych dostaw surowców. W przypadku realizacji tych kontraktów zastosowano w obiektach mostowych po raz pierwszy w Polsce, uzyskując specjalne zgody Inwestora, kruszywa łamane na bazie grysów wapiennych – z  ZPW Trzuskawica.

Spełniając wysokie wymagania kontraktów Dział Technologii Bosta Beton, zaprojektował mrozoodporne  mieszanki betonowe, o wytrzymałościach powyżej 50 MPa oraz betony natryskowe, tzw. beton torkretowy (shotcrete).

Betony natryskowe są niezbędne przy budowie tuneli ze względu na zastosowaną technologię : ściany i sklepienia drążonego tunelu są zabezpieczane obudową tymczasową z betonu natryskowego. Dopiero  po wydrążeniu kolejnych odcinków o długości około 70-80 metrów wylewana jest przy pomocy specjalnego szalunku do tuneli, obudowa stała z betonu wysokich wytrzymałości C50/60.