NAZWA PROJEKTU

Most Rędziński

Drogowy most wantowy nad Odrą jest częścią autostrady A8 (Autostradowej Obwodnicy Wrocławia-AOW.) .Wykonawcą mostu wraz z częścią autostradowej obwodnicy Wrocławia był Mostostal Warszawa S.A. a wyłącznym dostawcą betonu Bosta Beton.

Most jest zawieszony na 122 metrowym pylonie, aby nie blokować w tym miejscu możliwości żeglugi rzecznej. Most główny o długości 612 m wykonany jest z betonu sprężonego. Most jest najdłuższym mostem podwieszanym (2x256m), posiada najdłuższe przęsło żelbetonowe o długości 256m przy całkowitej długości mostu 1742m.

Przyjmując za kryterium powierzchnię mostu jest największym mostem na świecie. To najwyższy most w kraju podwieszony na jednym pylonie, który należy do najwyższych w Polsce. Dodatkowo obiekt został sklasyfikowany jako najdłuższy betonowy most podwieszany w Polsce. Most bije także rekord światowy – to największy powierzchniowo most betonowy na świecie (ok. 70 tys. metrów kwadratowych). Podwieszone do pylonu pomosty są żelbetowe, a nie stalowe, jak dotychczas w Polsce.

Największy fundament mostowy w Polsce o długości 68m pod sam pylon mostu ma objętość ponad 8000m3 i jest oparty na 160 palach o średnicy 1,5m i długości 19m.

Żelbetowy ustrój nośny obiektu wykonany z betonu B60 z dodatkiem pyłów krzemionkowych podobnie jak pylon. Filary na dojazdach do mostu zostały wykonane z betonu licowego B45 z dodatkiem pyłów krzemionkowych.

Całość dostaw betonu została zrealizowana przez odział Bosta Beton z Wrocławia.