NAZWA PROJEKTU

Galeria Warmińska w Olsztynie

Wizytówką obiektu jest ażurowa ściana wykonana z betonu architektonicznego, pełniąca równocześnie funkcję konstrukcyjną oraz charakterystycznej elewacji. Przygotowania do opracowania receptury mieszanki betonowej poprzedzono kilkomiesięczną pracą Laboratorium Bosta Beton mającą na celu osiągnięcie kompromisów pomiędzy uzyskaniem:

  • odpowiednio wysokiej wytrzymałości wczesnej pozwalając na wykonanie elementu zgodnie z przewidzianym harmonogramem budowy oraz koloru betonu spełniającego wizję biura projektowo – architektonicznego. W efekcie opracowano recepturę złożoną z dwóch cementów i dodatku popiołu lotnego. Użyto Cem I (zawartość 38%) , który pozwolił na uzyskanie odpowiedniej wytrzymałości wczesnej, Cem III (57%) nadającego jasny odcień szarości oraz popiołu lotnego (5%) jako wypełniacz poprawiający spoistość bez podnoszenia ciepła hydratacji,
  • konsystencji o wysokim stopniu ciekłości, która bez zagęszczania wypełni trudny kształt szalunku bez ryzyka segregacji przy jednoczesnym ograniczeniu parcia świeżej mieszanki na szalunek,
  • stosu okruchowego z wysokim punktem piaskowym i ograniczonym wykorzystaniem grubego kruszywa przy zachowaniu warunku koniecznego jakim zawsze jest spełnienie projektowanej wytrzymałości.

Pracę laboratorium potwierdzono na elementach próbnych wykonanych na budowie w skali 1:1, przy których dodatkowo przetestowano zastosowanie optymalnych środków antyadhezyjnych, szczegóły montażu szalunku, oraz sposób i tempo podawania mieszanki betonowej.

Obiekt oddano do użytku przed planowanym czasem, we wrześniu 2014 roku.