Klauzula informacyjna – zgoda marketingowa

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcji Mas Betonowych
  „Bosta-Beton” Sp. z o.o. z siedzibą w 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 30, zwana dalej Administratorem.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail daneosobowe@bostabeton.com.pl lub pisemnie na adres 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 30.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679. Prawnie uzasadniony interes Przedsiębiorstwo Produkcji Mas Betonowych „Bosta-Beton” Sp. z o.o.  polega na kierowaniu do Pani/Pana treści marketingowych drogą telefoniczną lub/i e-mailową, w związku z wyrażoną/ymi przez Panią/Pana zgodą/zgodami.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom; podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom działającym na zlecenie Administratora m. in. takim jak dostawcy systemów informatycznych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana wyrażonej zgody lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych.
 6. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgody drogą pisemną na adres siedziby Spółki lub elektroniczną pod adres daneosobowe@bostabeton.com.pl
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 8. W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.
 9. W przypadku uznania, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – w szczególności w państwie członkowskim UE Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.