Dobre drogi

Droga do sukcesu jest prosta, jeśli budujesz ją z nami

Mamy znaczący udział w dynamicznym rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce. Dostarczamy najwyższej jakości beton cementowy do budowy węzłów komunikacyjnych, dróg, mostów i wiaduktów w całym kraju.

Wśród naszych Klientów największą popularność zdobył przy budowie nawierzchni autostrad i dróg ekspresowych, głównie dzięki swej trwałości oraz niskich kosztach późniejszego utrzymania.

Beton cementowy

Dlaczego warto budować drogi z betonu

Trwałość i ekologia

Nawierzchnia drogowa z betonu cementowego uznawana jest za najtrwalsze i najbardziej przyjazne dla środowiska rozwiązanie techniczne dla konstrukcji drogowej.

Ekonomia

Niski koszt utrzymania nawierzchni dzięki odporności na koleinowanie i działanie warunków atmosferycznych, możliwość wieloletniej eksploatacji.

Bezpieczeństwo

Możliwość kształtowania przyczepności nawierzchni, zmieniając szorstkość i strukturę przez mechaniczne teksturowanie lub odsłonięcie kruszywa na etapie wykonania.

Ciekawostka

Nawierzchnia lotnisk

Przykładem wyjątkowej trwałości nawierzchni z betonu cementowego jest nawierzchnia lotniskowa. Posiada odporności na zamarzanie i odmrażanie, na wpływ środków odladzających oraz wykazuje odporność na oddziaływania termiczne silników statków powietrznych.