Beton w architekturze

Dostarczamy beton do realizacji marzeń

Osiągnięcie sukcesu w projektach z wykorzystaniem betonu architektonicznego głównie zależy od doświadczenia i niezbędnego know-how producenta w tym obszarze oraz ścisłej współpracy z Klientem. Wszystkie te elementy znajdziecie Państwo w Bosta Beton.

Dysponujemy odpowiednim zapleczem technicznym, laboratorium, procedurami kontroli na każdym kluczowym etapie realizacji inwestycji oraz doświadczeniem popartym sukcesami.

REALIZACJA INWESTYCJI

KLUCZOWE ELEMENTY SUKCESU

Indywidualna receptura

Każda inwestycja jest inna i wymaga opracowania przez wytwórnię indywidualnej receptury betonu architektonicznego. Dobierane jest odpowiednie spoiwo i stos okruchowy modyfikowany dodatkami.

Próbne elementy

Wykonanie próbnego elementu, przy którym spotykają się inwestor, architekt, wykonawca, dostawca szalunku i producent betonu pozwala potwierdzić wspólny cel lub kierunek zmian pozwalający go uzyskać.

Know-how

Kluczowy wpływ na powodzenie projektu ma zastosowany rodzaj deskowania, umiejętne zastosowanie sprawdzonych środków antyadhezyjnych, szczelny montaż szalunków, utrzymanie czystości ich powierzchni i odpowiednie zagęszczenie mieszanki betonowej.

Labolatorium

Produkcja betonu architektonicznego musi odbywać się pod kontrolą laboratorium, które jest gwarantem powtarzalność parametrów w kolejnych dostawach. W odróżnieniu od zwykłych betonów należy pamiętać o dostosowaniu odpowiednio wydłużonego czasu mieszania.

Transport

Szczególnej uwagi i doświadczenia wymaga od producenta transport mieszanki do szalunku. Tylko właściwy jego przebieg i przygotowanie zapewnią odpowiednie ułożenie i odpowietrzenie mieszanki.

Doświadczenie

Zastosowanie betonu architektonicznego wymaga ogromnego doświadczenia. Jest czasochłonne, kosztowne i trudne technologicznie. Dlatego wybór odpowiedniego producenta jest kluczem do sukcesu.

Czy wiesz że?

Właściwa uwaga, przygotowanie i pomyślna realizacja ambitnego projektu stanowią trwałą wizytówkę inwestycji oraz wszystkich, którzy włożyli w nią pracę. Przykładem z naszym udziałem są m.in.: Galeria Warmińska w Olsztynie z charakterystyczną ażurową ścianą z betonu architektonicznego, Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie.

CIEKAWOSTKA

BETON ARCHITEKTONICZNY

Jako produkt wytwórni betonowej podlega ocenie zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206. Norma nie przedstawia szczególnych wymagań dla betonu architektonicznego, a nawet nie posługuje się taką nazwą.

Według definicji z Austrackiej normy ONOR B 2211 beton architektoniczny jest to materiał, którego powierzchnia w całości lub w części posiada uprzednio określony wygląd oraz którego wygląd nie jest naruszony przez części zakładane, rozmieszczone w sposób nieokreślony projektem.

Natomiast w praktyce gospodarczej za beton architektoniczny przyjmuje się mieszkankę, z której wykonane elementy będą bezpośrednio eksponowane i nie będą niczym zasłaniane.

Dlatego bardzo ważne jest, aby podczas definiowania specyfikacji betonu architektonicznego uwzględnić oczekiwane cechy estetyczne, jak kolor elementu, jego porowatość, ewentualną ilość przebarwień, rodzaj faktury, strukturę, ilość stężeń w deskowaniu oraz inne cechy mające wpływ na finalny wygląd elementu.