BETON NA DOM

Budowa domu wymaga stosowania szeregu różnych mieszanek betonowych.

Dlatego wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom i oczekiwaniom, oferujemy dedykowane mieszanki do budowy poszczególnych elementów konstrukcyjnych domu. Specyfikacja naszych rozwiązań uwzględnia m.in. warunki atmosferyczne, użytkowe oraz fizyczne, w jakich będą funkcjonować.

KLASY EKSPOZYCJI W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM

Poniższa wizualizacja oraz opisy pomogą Państwu w podjęciu decyzji, jakich mieszanek należy użyć w Państwa projekcie. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

XC4 XF1 XC1 XC1 XC2 XC3 XC1 XC4 XC2 X0 XF1 XC2 X0

OMÓWIENIE OZNACZEŃ KLAS EKSPOZYCJI

OZNACZENIE KLASY EKSPOZYCJI

X0

KATEGORIA

Brak zagrożenia korozją lub agresją środowiska.

OPIS ŚRODOWISKA

Beton nie zawierający zbrojenia oraz innych elementów metalowych.

PRZYKŁAD WYSTĘPOWANIA

Wewnątrz budynków o bardzo niskiej wilgotności powietrza.

ZALECANE WARTOŚCI GRANICZNE

Max. w/c: brak;
Min. klasa wytrzymałości: C12/15;
Min. zawartość cementu: brak;
Inne wymagania: brak;

OZNACZENIE KLASY EKSPOZYCJI

XC1

KATEGORIA

Korozja spowodowana karbonatyzacją.

Beton zawierający zbrojenie lub inne elementy metalowe, narażony na kontakt z powietrzem i wilgocią.

OPIS ŚRODOWISKA

Suche lub stale mokre.

PRZYKŁAD WYSTĘPOWANIA

Beton wewnątrz budynków o niskiej wilgotności powietrza.
Beton stale zanurzony w wodzie.

ZALECANE WARTOŚCI GRANICZNE

Max. w/c: 0,70;
Min. klasa wytrzymałości: C16/20;
Min. zawartość cementu: 260;
Inne wymagania: brak;

OZNACZENIE KLASY EKSPOZYCJI

XC2

KATEGORIA

Korozja spowodowana karbonatyzacją.

Beton zawierający zbrojenie lub inne elementy metalowe, narażony na kontakt z powietrzem i wilgocią.

OPIS ŚRODOWISKA

Mokre, sporadycznie suche.

PRZYKŁAD WYSTĘPOWANIA

Powierzchnie betonu narażone na długotrwały kontakt z wodą.
Wiele fundamentów.

ZALECANE WARTOŚCI GRANICZNE

Max. w/c: 0,65;
Min. klasa wytrzymałości: C16/20;
Min. zawartość cementu: 280;
Inne wymagania: brak;

OZNACZENIE KLASY EKSPOZYCJI

XC3

KATEGORIA

Korozja spowodowana karbonatyzacją.

Beton zawierający zbrojenie lub inne elementy metalowe, narażony na kontakt z powietrzem i wilgocią.

OPIS ŚRODOWISKA

Umiarkowanie wilgotne.

PRZYKŁAD WYSTĘPOWANIA

Beton wewnątrz budynków o umiarkowanej lub wysokiej wilgotności powietrza.
Beton na zewnątrz osłonięty przed deszczem.

ZALECANE WARTOŚCI GRANICZNE

Max. w/c: 0,60;
Min. klasa wytrzymałości: C20/25;
Min. zawartość cementu: 280;
Inne wymagania: brak;

OZNACZENIE KLASY EKSPOZYCJI

XC4

KATEGORIA

Korozja spowodowana karbonatyzacją.

Beton zawierający zbrojenie lub inne elementy metalowe, narażony na kontakt z powietrzem i wilgocią.

OPIS ŚRODOWISKA

Cyklicznie mokre i suche.

PRZYKŁAD WYSTĘPOWANIA

Powierzchnie betonu narażone na kontakt z wodą, ale nie jak w klasie ekspozycji XC2.

ZALECANE WARTOŚCI GRANICZNE

Max. w/c: 0,55;
Min. klasa wytrzymałości: C25/30;
Min. zawartość cementu: 300;
Inne wymagania: brak;

OZNACZENIE KLASY EKSPOZYCJI

XF1

KATEGORIA

Agresja spowodowana zamrażaniem/rozmrażaniem przy udziale środków odladzających lub bez ich udziału.

W przypadku, gdy beton w stanie mokrym jest narażony na znaczącą agresję spowodowaną cyklicznym zamrażaniem/rozmrażaniem.

OPIS ŚRODOWISKA

Umiarkowanie nasycone wodą bez środków odladzających.

PRZYKŁAD WYSTĘPOWANIA

Pionowe powierzchnie betonowe narażone na deszcz i zamarzanie.

ZALECANE WARTOŚCI GRANICZNE

Max. w/c: 0,55;
Min. klasa wytrzymałości: C30/37;
Min. zawartość cementu: 300;
Inne wymagania: Kruszywa zgodne z EN 12620 o odpowiedniej mrozoodporności XF1-F2, XF2, XF3-F1, (XF4 – FNaCl6 – EN 1367-6);

Polecamy także

Państwa uwadze pozostałe rozwiązania z naszej oferty, dedykowane specyficznym celom. Odnośniki znajdują się poniżej.

ZAPRASZAMY